Nước Anh đã “sống chung với COVID-19” như thế nào

Từ chỗ là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do COVID-19, Anh giờ được coi là hình mẫu để nhiều nước noi theo nhằm hướng tới một cuộc sống bình thường mới. Có người mô tả đó là chiến thắng, nhưng cũng có quan điểm cho rằng nước Anh đã “đầu hàng trước COVID-19” như bình luận của tờ Financial Times.

[Interactive] Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam

Làn sóng COVID-19 thứ tư (từ ngày 27/4/2021) là đợt lây lan dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại Việt Nam, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội, cũng như mất mát về con người. Ngoài việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp chống dịchContinue reading “[Interactive] Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam”