Bà Merkel và di sản để lại cho cả châu Âu

Bà Angela Merkel tuyên bố không tiếp tục tranh cử khi tỷ lệ ủng hộ vẫn ở mức gần 80%, mức cao chưa từng có với một nhà lãnh đạo kể từ khi nước Đức lập hiến. Dù vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị hiện nay cho tới khi thủ tướng mới được bầu,Continue reading “Bà Merkel và di sản để lại cho cả châu Âu”