Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho “tương lai xanh”

Là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang tích cực tham gian thực hiện các cam kết “xanh,” được cộng đồng quốc tế đánh giá như là hình mẫu về một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn nhưng đã cóContinue reading “Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho “tương lai xanh””

Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng tới châu Âu

Cơ hội để thay đổi mô hình phát triển kinh tế Hội nghị COP26 là sự kiện quốc tế lớn, quan trọng hàng đầu, được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, thu hút sự tham gia của gần 200 quốc gia thành viên trong đó có 120 nguyên thủ và thủ tướng cácContinue reading “Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng tới châu Âu”