Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho “tương lai xanh”

Là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang tích cực tham gian thực hiện các cam kết “xanh,” được cộng đồng quốc tế đánh giá như là hình mẫu về một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn nhưng đã cóContinue reading “Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho “tương lai xanh””