Giải pháp nào “cứu” hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập?

Các gói hỗ trợ trước mắt cũng như những chính sách ưu đãi tài chính như vay vốn lãi suất thấp, miễn giảm thuế… đang là những giải pháp được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất để “cứu” hệ thống giáo dục mầm non trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.ĐâyContinue reading “Giải pháp nào “cứu” hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập?”