40 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan

6/8/1976: Việt Nam-Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao วันที่๖สิงหาคมปี๑๙๗๖ เวียดนาม-ไทย สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต Quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Vương quốc Thái Lan được thiết lập dựa trên cơ sở bốn nguyên tắc mà hai bên thỏa thuận trong bản Thông cáo chung ngày 6/8/1976, nhân chuyến thăm chínhContinue reading “40 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan”