Thiên nhiên biến đổi tuyệt đẹp vào mùa Thu

sameplaced-1475458515-6.jpg

Những hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp luôn làm ta nao lòng. Và còn gì xúc động hơn khi chứng sự chuyển đổi của Mùa Thu qua những tấm hình về các địa điểm trên thế giới, đăng trên trang boredpanda.

sameplaced-1475455759-6.jpg sameplaced-1475455763-11.jpg
sameplaced-1475455659-89.jpg sameplaced-1475455663-45.jpg
sameplaced-1475455828-91.jpg sameplaced-1475455833-95.jpg
sameplaced-1475455907-38.jpg sameplaced-1475455912-83.jpg
sameplaced-1475456479-74.jpg sameplaced-1475456485-10.jpg
sameplaced-1475456520-12.jpg sameplaced-1475456527-40.jpg
sameplaced-1475456572-56.jpg sameplaced-1475456576-24.jpg
sameplaced-1475456618-38.jpg sameplaced-1475456622-80.jpg
sameplaced-1475456660-7.jpg sameplaced-1475456665-16.jpg
sameplaced-1475456723-57.jpg sameplaced-1475456731-21.jpg
sameplaced-1475456782-4.jpg sameplaced-1475456786-13.jpg