Nước Anh đã “sống chung với COVID-19” như thế nào

Từ chỗ là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do COVID-19, Anh giờ được coi là hình mẫu để nhiều nước noi theo nhằm hướng tới một cuộc sống bình thường mới. Có người mô tả đó là chiến thắng, nhưng cũng có quan điểm cho rằng nước Anh đã “đầu hàng trước COVID-19” như bình luận của tờ Financial Times.