“Bóng ma” COVID-19:

“Giải cứu” hệ thống mầm non

NGOÀI CÔNG LẬP

Sau hai năm liên tiếp bị tác động bởi dịch COVID-19, các trường mầm non tư thục đã nhiều lần phải tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, từ đợt bùng dịch lần thứ 4 (từ 27/4/2021) tới nay, nhiều trường phải đóng cửa, giáo viên thất nghiệp, chủ trường không có nguồn thu nhưng vẫn phải “gồng lưng” trả tiền thuê mặt bằng…

Từ thực tế ấy, nhiều giáo viên đã buộc phải chuyển nghề tìm kế mưu sinh trong khi nhiều chủ trường phải rao bán, sang nhượng hoặc làm đơn xin giải thể.

Hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập đang điêu đứng, trên bờ vực phá sản (có 95,2% cơ sở giáo dục mầm non tư thục không có doanh thu trong nhiều tháng) trong khi đây là nơi học tập của 22,3% trẻ em trong độ tuổi mầm non. Vì thế, việc kịp thời có các chính sách để hỗ trợ giáo viên và các cơ sở giáo dục mầm non đang là vấn đề đặt ra cấp thiết.

Thực trạng của giáo dục mầm non ngoài công lập và lời giải nào cho việc duy trì hệ thống này được đặt ra trong chùm bài “Giải cứu hệ thống mầm non tư thục.”

Bài 1: Giáo viên mầm non tư thục chật vật mưu sinh

Bài 2: Lao đao vì dịch COVID-19, nhiều cơ sở mầm non rao bán, giải thể

Bài 3: Giải pháp nào “cứu” hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập?