Bảo hiểm xã hội

Ngày 18/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn kiểm tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng cho biết đây là buổi làm việc thứ 58 của Tổ công tác kể từ khi được thành lập tháng 8/2016. Bảo hiểm xã hội là cột trụ rất quan trọng của quốc gia về an sinh xã hội và được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết đây là buổi làm việc thứ 58 của Tổ Công tác kể từ khi được thành lập tháng 8/2016. Bảo hiểm xã hội là cột trụ rất quan trọng của quốc gia về an sinh xã hội, được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chuyển lời khen ngợi, đánh giá cao của Thủ tướng về 5 vấn đề tới Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trước hết, bảo hiểm xã hội là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất về ứng dụng công nghệ thông tin.
Bảo hiểm xã hội là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất về ứng dụng công nghệ thông tin.

Hệ thống công nghệ thông tin của bảo hiểm xã hội được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế. Đã giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ, giảm từ 115 bộ thủ tục hành chính xuống còn 28 bộ.

Ngành bảo hiểm xã hội đã xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong khi cơ sở dữ liệu về dân cư nói chung chưa có. “Thủ tướng đánh giá cao và cũng đề nghị báo chí khích lệ kết quả này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Thủ tướng đánh giá cao Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tạo sự công khai, minh bạch, rõ ràng về quản lý, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, quan trọng nhất là ngành bảo hiểm xã hội đã tạo minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều hành và đặc biệt mang tính chất phục vụ với người dân, người tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, kiểm soát cơ sở khám chữa bệnh để chống những kẽ hở có thể lợi dụng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thứ hai, bảo hiểm xã hội đã có nhiều giải pháp mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thứ ba, công tác thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả, nhất là trong phát hiện, xử lý các đơn vị nợ đọng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ tư, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế có nhiều chuyển biến, đặc biệt phát hiện kịp thời các vi phạm trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế.

“Qua hệ thống giám sát như chúng tôi thấy hôm nay thì việc phát hiện, kiểm soát, cảnh báo vi phạm rất kịp thời, chi trả đúng người, đúng việc hơn. Dư luận trước đây nói nhiều về tiêu cực trong thanh toán bảo hiểm, nhưng giờ giảm rất nhiều,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định.

Thứ năm, hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được mở rộng với trên 11.000 đại lý trên cả nước.

Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế trên toàn quốc.
Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế trên toàn quốc.

“Xin chuyển lời khen ngợi của Thủ tướng về 5 vấn đề, đặc biệt là đánh giá cao về tư tưởng cải cách, biện pháp cải cách và hiệu quả cải cách, tác động rõ rệt tới kinh tế xã hội đất nước, tạo công khai, minh bạch, rõ ràng giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội và người dân được hưởng các chế độ. Ngay cách chi trả hiện nay của ngành bảo hiểm xã hội cũng rất tốt, đến tận các điểm văn hóa xã. Trước đây, các cụ đi năm ba cây số mới nhận được tiền lương, nay được nhận rất nhanhvà tiện lợi,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đoàn công tác đã khảo sát tại Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ trưởng Mai Tiến đánh giá cao hệ thống công nghệ thông tin của bảo hiểm, nhưng lưu ý rằng cần hết sức chú ý việc bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, đây là vấn đề hết sức quan trọng.

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao, tính từ đầu năm 2017 tới nay, Bảo hiểm xã hội VIệt Nam được giao 84 nhiệm vụ, trong đó có một nhiệm vụ đã được dừng có lý do, 57 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 26 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong thời hạn cho phép.

Thủ tướng giao cơ quan bảo hiểm xã hội tập trung sắp xếp bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp hơn nữa nhiều dịch vụ công trực tuyến với chất lượng tốt hơn.

Đánh giá cao những kết quả mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được, tổ công tác cũng nêu 5 vấn đề mà ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn.

Thứ nhất, cần phải thực hiện những mục tiêu đặt ra của Nghị quyết 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đặc biệt là về sắp xếp bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp hơn nữa nhiều dịch vụ công trực tuyến với chất lượng tốt hơn.

Thứ hai, phải phát triển rộng hơn nữa đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đây là mục tiêu được nêu nhiều trong các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ. Hiện mới có khoảng 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, mới chiếm 27% số người trong độ tuổi lao động. Do đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về lợi ích bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ rất lớn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ 5 nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho ngành bảo hiểm xã hội.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ 5 nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho ngành bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tập trung giải quyết vấn đề mất cân đối trong thu chi bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều giải pháp nhưng cần tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng để tránh việc mất cân đối.

Thứ tư, bảo hiểm xã hội đã có nhiều giải pháp tốt để kiểm soát, giám sát tự động trong chi bảo hiểm, giảm tiêu cực, gian lận, trục lợi bảo hiểm, cần làm tốt hơn nữa.

“Thứ năm, có những thông tin cho rằng y tế tư nhân đang bị coi là yếu thế trong ký kết, thương thảo thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Do đó, bảo hiểm xã hội cần cố gắng bảo đảm công khai, bình đẳng, minh bạch giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, giữa các bệnh nhân của các cơ sở này,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa vào vận hành và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong phạm vi toàn hgành. Từ ngày 1/3, toàn bộ văn bản đến, văn bản đi (trừ một số văn bản bắt buộc phải sử dụng văn bản giấy theo quy định) đều được số hóa, sử dụng chữ ký số cá nhân (4.200 chứng thư) và chữ ký số cơ quan (992 chứng thư) do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ soạn thảo, trao đổi thông tin, xử lý công việc, trình ký, ký và phát hành điện tử trên hệ thống.

Bảo hiểm xã hội đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; hệ thống cấp mã số bảo hiểm xã hội – mã số định danh cá nhân; hệ thống giao dịch điện tử; hệ thống thông tin giám định bảo hiểm xã hội; triển khai, vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chia sẻ, cơ quan bảo hiểm xã hội xác định “không cải cách là chết” bởi khối lượng công việc cực kỳ lớn. 

Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện có 19 dịch vụ; số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu; đã giải quyết là 95,2 triệu hồ sơ. Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế đã kết nối tới hơn 12.000 (gần 100%) cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tỷ lệ liên thông dữ liệu bình quân đạt 98%.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chia sẻ, để có được kết quả như hôm nay, cơ quan bảo hiểm xã hội xác định “không cải cách là chết” bởi khối lượng công việc cực kỳ lớn. Đơn cử, mỗi năm cơ quan bảo hiểm xã hội phải giám định trên 170 triệu lượt hồ sơ thanh toán bảo hiểm, rà đến từng viên thuốc. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý hơn 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng nhìn nhận, cơ quan bảo hiểm xã hội mới đi được 70-80% quãng đường cải cách và cần tiếp tục đẩy mạnh. Mục tiêu năm 2021 sẽ nâng tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lên 35% đang rất áp lực đối với ngành bảo hiểm xã hội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng đề xuất Chính phủ ban hành một Nghị định về chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, nhất là về trách nhiệm của các bên trong bảo mật các dữ liệu đã được chia sẻ.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện 5 nội dung mà Thủ tướng đã gợi ý cần làm tốt hơn. Đồng thời, thực hiện tốt 26 nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành. Tổ công tác sẽ tổng hợp đầy đủ kết quả kiểm tra và các kiến nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội để báo cáo tại phiên họp Chính phủ sắp tới./.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh các biện pháp giảm gian lận, trục lợi bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh các biện pháp giảm gian lận, trục lợi bảo hiểm.