vnavietnam-1532427352-76.jpg

vnavietnam-1532427352-76.jpg

A working delegation of the VRC visits landslide victims in Sin Ho, Ha Giang province (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *