vnaredcros-1532427491-52.jpg

vnaredcros-1532427491-52.jpg

A ground-breaking ceremony for construction of ‘Red-cross houses’ in Ha Giang (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *