stormresist-1532427028-6.jpg

stormresist-1532427028-6.jpg

Storm resistant house build for an impoverished family in Phu Yen province (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *