vnatramkhi-1532426749-52.jpg

vnatramkhi-1532426749-52.jpg

Weather station measuring rainfall and wind speed in Tuyen Quang province (Source: VNA) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *