floodinhan-1532425542-62.jpg

floodinhan-1532425542-62.jpg

Motorcyclists wade into floodwater on Vu Trong Phung street of Hanoi (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *