vnapotalth-1598255970-17.jpg

vnapotalth-1598255970-17.jpg

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.