vnapotalth-1598255970-17.jpg

vnapotalth-1598255970-17.jpg

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *