vnapotal251-1598256098-38.jpg

vnapotal251-1598256098-38.jpg

  时任越南政府总理潘文凯2005年6月21日对美国进行正式访问期间与美国总统乔治•沃克•布什(George Walker Bush)进行历史性的握手。图自AP/越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *