vnapotal251-1598257085-59.jpg

vnapotal251-1598257085-59.jpg

        越南国防部部长冯光青与美国国防部长阿什顿•卡特签署《越美防务关系共同愿景宣言》。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *