ttxvnttxgp-1602148985-37.jpg

ttxvnttxgp-1602148985-37.jpg

Tin, bài, ảnh của các phóng viên TTXGP và VNTTX về Chiến dịch Hồ Chí Minh được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *