ttxvnttxgp-1602149681-88.jpg

ttxvnttxgp-1602149681-88.jpg

Chiến công diệt xe tăng của chiến sỹ TTXGP trong trận càn Junction City (1967). Nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên TTXGP dũng cảm chiến đấu bảo vệ căn cứ, tiêu diệt địch, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *