ttxvnnguyen-1602149222-16.jpg

ttxvnnguyen-1602149222-16.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *