ttxvnlaodo-1598677302-100.jpg

ttxvnlaodo-1598677302-100.jpg

Các lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty TNHH Koganei Seiki, tỉnh Gunma. (Ảnh: Đào Tùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *