8laodongv-1598570372-68.jpg

8laodongv-1598570372-68.jpg

Lao động Việt Nam đang ươm hạt giống xà lách tại làng Kawakami. (Ảnh: Nguyễn Tuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *