ttxvntokyo-1598674327-26.jpg

ttxvntokyo-1598674327-26.jpg

COVID-19: Nhật Bản gia hạn lưu trú cho người nước ngoài có thị thực hết hạn vào tháng 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *