ttxvncanhs-1557733687-11.jpg

ttxvncanhs-1557733687-11.jpg

Cảnh sát đặc nhiệm Philippines tham gia diễn tập chống khủng bố ở Manila ngày 4/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *