ttxvncutri-1557733617-27.jpg

ttxvncutri-1557733617-27.jpg

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manila, Philippines, ngày 13/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *