ttxvnbaucu-1557733503-46.jpg

ttxvnbaucu-1557733503-46.jpg

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manila, Philippines, ngày 13/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *