ttxvn1702ha-1581933699-87.jpg

ttxvn1702ha-1581933699-87.jpg

Cán bộ nông nghiệp huyện Long Mỹ xây dựng mô hình tưới tiết kiệm cho người dân thị trấn Vĩnh Viễn. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *