ttxvn1702ha-1581933798-75.jpg

ttxvn1702ha-1581933798-75.jpg

 Tỉnh Tiền Giang đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *