ttxvn1702ha-1581933469-72.jpg

ttxvn1702ha-1581933469-72.jpg

Người dân huyện Tân Trụ (Long An) bơm nước chống hạn cho lúa. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *