Vinamilk: Không ngại thách thức!

“Trong bối cảnh mới đầy thách thức, Vinamilk đã có những ứng phó kịp thời để đạt mục tiêu kép là đảm bảo tăng trưởng đồng thời ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.” Bà Mai Kiều Liên-Tổng Giám đốc Vinamilk ĐạiContinue reading “Vinamilk: Không ngại thách thức!”