LÍNH ‘MŨ NỒI XANH’ VIỆT NAM VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI

“Let us live in peace and love. Let us forget the last things” (Xin cho chúng con được sống trong hòa bình và tình thương yêu. Hãy giúp chúng con quên đi những điều đã qua) Đây là những dòng chữ trên tấm bảng tại một trường học ở thị xã Bentiu, Cộng hòa NamContinue reading “LÍNH ‘MŨ NỒI XANH’ VIỆT NAM VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI”