nhavien-1583921061-96.jpg

nhavien-1583921061-96.jpg

Nhâ viên Công ty May Hưng Yên sản xuất đơn hàng phục vụ xuất khẩu. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *