congnha-1583921034-54.jpg

congnha-1583921034-54.jpg

Công nhân May 10 làm chủ dây chuyền sản xuất. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *