sanpha-1583921094-53.jpg

sanpha-1583921094-53.jpg

Sản phẩm quần áo của Tổng công ty cổ phần May10. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *