mg838516-1517540236-89.jpg

mg838516-1517540236-89.jpg

Paul Scholes là cầu thủ hiếm hoi không có người đại diện (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *