messitax-1517538637-98.jpg

messitax-1517538637-98.jpg

Messi từng phải ra tòa ở Tây Ban Nha vì tội né thuế hình ảnh khi chuyển nhượng bản quyền hình ảnh của mình cho một công ty “ma” ở Trung Mỹ (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *