ronaldomend-1517538587-30.jpg

ronaldomend-1517538587-30.jpg

Những người quan trọng nhất bên cạnh Cristiano Ronaldo, ngoài mẹ anh và con trai thì còn là người đại diện siêu quyền lực Jorge Mendes (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *