Lính Anh đứng chờ tướng Edmund Allenby tại cổng Jaffa vào năm 1917. (Nguồn: NY Times)

Lính Anh đứng chờ tướng Edmund Allenby tại cổng Jaffa vào năm 1917. (Nguồn: NY Times)

Lính Anh đứng chờ tướng Edmund Allenby tại cổng Jaffa vào năm 1917. (Nguồn: NY Times)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *