Các tù nhân Palestine trong Thành phố Cổ của Jerusalem, thời kỳ Anh quản lý vùng đất này. (Nguồn: NY Times)

Các tù nhân Palestine trong Thành phố Cổ của Jerusalem, thời kỳ Anh quản lý vùng đất này. (Nguồn: NY Times)

Các tù nhân Palestine trong Thành phố Cổ của Jerusalem, thời kỳ Anh quản lý vùng đất này. (Nguồn: NY Times)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *