Nhà chức trách Anh trục xuất người di cư Do Thái khỏi Haifa vào năm 1947. (Nguồn: NY Times)

Nhà chức trách Anh trục xuất người di cư Do Thái khỏi Haifa vào năm 1947. (Nguồn: NY Times)

Nhà chức trách Anh trục xuất người di cư Do Thái khỏi Haifa vào năm 1947. (Nguồn: NY Times)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *