trump-1512709003-61.jpg

trump-1512709003-61.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào văn kiện lịch sử công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Nguồn: Times)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *