Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện một chiến sỹ có nhiều thành tích về dự Đại hội toàn quốc các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất (30/4 – 6/5/1952) ở Việt Bắc. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện một chiến sỹ có nhiều thành tích về dự Đại hội toàn quốc các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất (30/4 - 6/5/1952) ở Việt Bắc. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện một chiến sỹ có nhiều thành tích về dự Đại hội toàn quốc các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất (30/4 – 6/5/1952) ở Việt Bắc. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *