Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bàn kế hoạch mở Chiến dịch Điện Biên Phủ tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên (6/12/1953).(Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bàn kế hoạch mở Chiến dịch Điện Biên Phủ tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên (6/12/1953).(Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bàn kế hoạch mở Chiến dịch Điện Biên Phủ tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên (6/12/1953).(Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *