Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị miền Nam tập kết tổ chức diễn tập trước khi trở lại chiến trường (6/1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị miền Nam tập kết tổ chức diễn tập trước khi trở lại chiến trường (6/1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị miền Nam tập kết tổ chức diễn tập trước khi trở lại chiến trường (6/1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *