capitallibe-1577179898-93.jpg

capitallibe-1577179898-93.jpg

An overview of the historic flag saluting ceremony in the afternoon of October 10, 1954 (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *