capitallibe-1577180104-39.jpg

capitallibe-1577180104-39.jpg

A unit of the Capital Regiment holding the “Determined to fight, determined to win” flag presented by President Ho Chi Minh at the first flag raising ceremony on the Capital Liberation Day (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *