capitallibe-1577179837-78.jpg

capitallibe-1577179837-78.jpg

The people of the capital happily welcome the victorious army back (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *