bquc-1586325813-47.jpg

bquc-1586325813-47.jpg

越南国防部向中国国防部捐赠总值逾40亿越盾的医疗物资。图片来源:越南人民军队报

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *